Notice: You are only receiving the textual content of this site, most likely because you are using an outdated web browser that does not support a technology called CSS. To also receive this site's layout and design, please upgrade to a browser that supports web standards.

Figyelem: Amennyiben csak szöveges változatát látja ennek az oldalnak, az valószínüleg azért van, mert a böngészöje nem támogatja a CSS web technológiát. Ha az oldalt a tervezett formájában kivánja látni, frissítse a böngészöjét egy olyan változatra, amelyik támogatja a web szabványokat.


Skip navigation.

Cserkészet

Gyors linkek: Tervezett tábor és kirándulás dátumaink; Csapat naptár


A csapat újságjának, a Bogáncs Sári-nak pdf-ben letölthető számai:

2006. november; 2006. december; 2007. január; 2007. febuár; 2007. március; 2007. május; 2007. szeptember; 2007. október; 2007. november; 2007. december; 2008. január; 2008. április; 2008. június; 2008. szeptember-október; 2008. november-december; 2009. január-február; 2009. tavasz; 2009. tábori különkiadás; 2009. ősz; 2009. tél; 2010.március; 2010. május; 2010.szeptember - tábori különkiadás; 2010. ősz; 2011. tél;


A központi cserkészújság, a Magyar Cserkész pdf-ben letölthető számai:

2009/1; 2009/2; 2009/4; 2010/2; 2010/3;


A Külföldi Magyar Cserkész Szövetség pdf-ben letölthető irányelvei a magyar cserkészegyenruháról :

cserkész egyenruha;

Kedves Szülők!

Szeretettel köszöntünk Benneteket, a 2010-2011-es cserkészévünk elején. Külön is üdvözöljük azokat az édesapákat és édesanyákat, akiknek a gyerekei most kapcsolódnak be csapatunk életébe. Vannak, akik most lettek kiscserkész korúak, és vannak, akik máshonnan költöztek Boston környékére és így kerültek hozzánk. Isten hozott Benneteket a Csapatban! Akik pedig útrakeltek – Cserék, Csenteriék es Spunbergék – sok szerencsét a következő állomásotokon és mindig visszavárunk! Bos-ton-ton!!!

Jó Munkát! Miki, Edit, Anna, István, Kinga, Feri és Carolina

Az érdeklődők számára a vezetők elérhetőek az alábbi címeken:

Fogarasi Miki, csapatparancsnok
Tarcsa Edit, csapat parancsnok helyettes, gazdasági ügyek, Boskola liasion
Vámos István , csapat parancsnok helyettes, táborok, kirándulások
Kertész Kinga, kiscserkész rajparancsnok 2009/10
Gyurcsán Ferenc, kiscserkész rajparancsnok 2010/11
Izsák Carolina, kiscserkész rajparancsnok 2010/11
Erdei Anna, nagycserkész rajparancsnok

Pár szóban, kik is vagyunk és mit is csinálunk?

A Bodnár Gábor cserkészcsapat cserkészcsapat nyolcadik teljes évét kezdi Lexingtonban. Az északkeleti körzet legfiatalabb, de egyik legnagyobb csapata vagyunk. Társcsapataink a garfieldi, a new yorki, a new brunswicki, és a washingtoni csapatok, no meg a kelet-kanadai csapatok…

Névadónk a háború után külföldre áttelepült magyar cserkészet egyik alapítója és legjobb szervezője, a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség (KMCsSz) egyik legismertebb tagja, Bodnár Gábor, aki 1996-ban halt meg.

Célunk, Bodnár Gábort idézve: “ A külföldi magyar cserkészek feladata kettős. Becsülettel dolgoznak azért az országért, amely befogadta őket, vagy ahol születtek. De éppúgy szolgálják a magyarságot is, amelyhez kultúrájuk, hagyományaik és családjuk köti őket”.  Az első magyar főcserkész, gr. Teleki Pál szavaival pedig elmondhatjuk, feladatunk “emberebb ember és magyarabb magyar” nevelése . Ezt jelképezi csapatpólónkon a Cs = E2 + M2 felirat is.

Hogyan tesszük ezt?

Köszönettel tartozunk a Boskola alapítóinak és tanárainak, akik lelkes magyar gyereksereget tartanak össze immár több éve. A cserkészek az iskolával egyeztetve, annak a foglalkozásai után tartják a maguk programjait. Szemben a szervezettebb, skolasztikus iskolával, mi többnyire gyakorlati és játékosan tanító, cselekvő eseményeket szervezünk.

Célunk hármas: a gyerekek magyarságismeretének, természetismeretének bővítése és jellemének fejlesztése. A cserkészet folyton játszik. Keretmeséivel, próbáival, akadályversenyeivel és tábori programjaival  a játékon keresztül komolyan átgondolt többéves programon vezeti át a gyermekeket kiscserkész kortól, a regős és öregcserkészek foglalkozásáig.

5-6 éves korban, érettségüknek megfelelően vesszük fel a kiscserkészeket, először próbaidvőre, amit pöttyös nyakkendőjük jelez. 7-9 éves kor közötti kiscserkészeink kék nyakkendőt kapnak, miután letették a Kiscserkész Ígéretet. Idén is a 9-10 év közötti őrsok tagjait Cserkészapróddá avattuk, jelezve, hogy ők ezévben már úton vannak a nagycserkészet felé. Megkülönböztetésül az ő kék nyakkendőjük zöld négyszöggel díszitett. Célunk, hogy a megfelelő próbák sikeres letétele után, cserkészfogadalmat tegyenek az év végén, s így nagycserkészekké váljanak.

 10 és 15 év között van a cserkészélet aranykora, a nagycserkészek, a zöldnyakkendősök, a vagányak, akiknek a legtöbbet ad a cserkészet, akiknek jellemét egy életre alakíthatja a megélt összetartó szellem, az önzetlenség, a cserkésztörvények szerinti élet. 16 éves kortól felfelé, a nemrég újraindított rover vagy regőscserkészet viszi tovább a kamaszokat, reméljük, mire a mieink odaérnek, nálunk is beindul ez a képzés. A 14-18 évesek közül a legjobbak őrsvezetőként is beállhatnak a csapat életébe, kicsiket vagy épp pár évvel fiatalabb nagycserkészeket vezetve. Nagy örömünkre 2009 nyarán hét cserkészünk vett részt a központi őrsvezető képző táborban, Fillmore-ban: Badics Emi, Gillespie Faye, Pitlik Viki, Barabási Dani, Fogarasi Domonkos, Fogarasi Kristóf és Sándor Marci. Az idei táborban összesen 25 bostoni cserkész vett részt 2009. augusztusában, részben mint táborozók, részben, mint vezetőképzésben részt vevők: Így ketten, Erdei Anna és Vámos István tiszti képzettséget szereztek, másik két cserkészünk, Gyurcsán Feri és Izsák Carolina kiscserkész segédtiszti képzésen vettek részt, négyen vezettek őrsöt a táborban: Badics Dóri, Fogarasi Bea, Pitlik Peti és Polgár Zita; Fogarasi Miki pedig a kiscserkész őrsvezető és segédtiszt-képző táborban volt kiképző. Ezzel a bostoni csapat az egyik legaktívabb csapattá nőtte ki magát. A 2010-es JUBI táborra pedig egy 30 fős csapattal készülünk !

Vezetők

A csapat parancsnoka Fogarasi Miki cscst., akit Tarcsa Edit cst és Vámos István cst. segítenek, mint helyettesek. Rajvezetőink, a nagyoknál Erdei Anna cst., a kicsiknél Kertész Kinga st. Mivel Kinga Föld körüli úton vesz részt 2010-11-ben, a helyére a megnőtt kiscserkész rajnál Izsák Carolina és Gyurcsán Feri lépnek.

 

Őrsök új rendje 2010-2011-ben

Jelenleg öt nagycserkész, és öt kiscserkészőrsünk van 60 gyerekkel, négy államból jövünk össze (MA, CT, RI, NH). Ősztől ehhez egy vagy két újabb kiscserkészőrs társul majd. A nagycserkész rajban a legnagyobbak a Puma fiúőrs, vezetőjük Fogarasi Kristóf öv, akit Sándor Marci segit. A második a nagycserkész lányok őrse a Búbosbanka akiket Polgár Zita,őrsvezető irányít ötödik éve. A Cápákat Barabási Dani veszi majd át Fűrész Gábortól. A Kolibri lányai és az Aligátor fiai cserkészapródból nagycserkészek lettek, a lányőrsöt Fogarasi Beától, aki egytemre megy Rezes Adrienne veszi át, a fiúkét Fodor Karcsi öv viszi megint. A Gepárdok Pitlik Viki és Erdősy Dani vezényletével száguldoznak majd, és a Tigris lányait Bathó Michelle öv., a Bálna fiait pedig Fogarasi Domos viszik majd tovább. A tavalyi újoncok közül a legkisebbek leányőrsét, a Mókus őrsöt megint Badics Dóri vezeti, a kisfiúk Majom őrsét pedig Gillespie Faye és Badics Emi terelgeti. Ősztől az új jelentkezők számától függően inditunk új kiscserkész fiú és lány őrsöt majd. A szülőkkel való kapcsolattartásért és a legkisebbek csapatba való bevezeteséért cserkésztisztünk, a csapat “mamája”, Tarcsa Edit a felelős. Az alkalmi eseményeknél, ünnepeknél számítunk Leövey-Brock Anna segítségére, aki nyáron regöstábort végzett. A 2009-ben felnőttcserkésszé avatott Polgár-Turcsányi Mariann és Zucker János közreműködésére és az évközben vissza-visszalátogató Pitlik Peti öv. segitségére is számíthatunk majd.

 

Támogatók

Munkánkat támogatja a Hungarian Society of Massachusetts, valamint fenntartó szervezetünk, főleg cserkészszülőkből álló csapat. Az indulásunkat különösen sokban segítette Dömötör Gábor, a KMCsSz vezetőtisztje is.

Cserkészkapcsolataink

Boston az elmúlt hét évben felkerült a magyar világcserkészet képzeletbeli térképére. Cserkészeink részt vettek a Hereford, PA helyszinű Magyar Tanya nyári kiscserkész táborban, és a téli sítúrán, a Fillmore, NY-i Sík Sándor Cserkészpark iskola- és vezetőképző táborain, a New Brunswick, NJ-ben rendezett Kodály-hétvégek tánc és énektanító programján és a legnagyobbon, a 2005-ben lezajlott JUBI táboron, ami a külföldi magyar cserkészek 5 évente rendezett Jamboree-ja. 2007-ben először a csapat történetében részt vett két őrsünk az AKI-n is, itt a Pingvinek másodikok lettek korosztályukban. Öt őrsvezetőnknek volt már lehetősége résztvenni a Külföldi Magyar CserkészSzövetség által támogatott háromhetes kapcsolatépítő és magyarságtudatot ápoló magyarországi körútakon is. Sok cserkész segítség kellett a 2004-es, 2006-os, 2008-as és a 2010-es Boskola-Jubileumi Magyar Bálok létrehozásához is. Utóbbiakon már saját Elsőbálosaink is voltak! 2007 őszén folytattuk a 100 éves Cserkészetre való emlékezést, és tanultunk a 2007-es Londoni Világjamboree-ról. 2008 tavaszán először szerepeltünk a passaic-i körzeti szavalóversenyen, ahol Faye Gillespie és Fogarasi Kristóf révén első díjakat is nyertünk! 2010-ben pedig már nem sokkal maradtunk le a körzeti szavalóverseny megnyeréséről...

Saját táboraink is folytatódtak. A központi témákhoz igazodva, 2006-ban 1956-os, 2007-ben Nándorfehérvári, 2008-ban 1848-as szabadságharc témájú tavaszi kistáborunk volt, nagy sikerrel, jó részvétellel. 2009-ben Károly Róbert kora volt a téma, őszi kirándulással a Zucker-birtokra, és tavaszi kenutúrával, New Hampshire-ben, ahol egy fiú- és egy lányszigetet bérelve éltuk víg napjaink. Kiscserkészeink tavaszi portyájához a Lengyel család látott vendégül minket; köszönjük kedvességük. 2010-ben a kiscserkészek a pulikutyájukat ellopó besenyőkkel küzdöttek meg egy jurtatáborozás keretében. A nagyok pedig a Vági Tutajút emlékportyán, New Hampshire és Maine határán kenuztak és sajátépítésű tutajjal is végigjárták a kanyargós Saco folyót.

Szülői részvétel

Hogyan tudtok, Ti Szülők bekapcsolódni ebbe a rendkivül lelkes és izgalmas gyereképítő munkába? Elsősorban azzal, hogy otthon is támogatjátok a cserkészetet, magyarul beszéltek és magyarul olvastok gyerekeiteknek, elhozzátok őket minden cserkésznapra, hogy a 4-6 főből álló őrseik igazi összetartó cinkos gyerekbandákká alakulhassanak. Amikor több éven át együtt marad ugyanaz a pár fiú vagy lány és együtt mennek táborokba, kirándulásokra, akadályversenyekre, ott életreszóló élményt kapnak a gyerekek. Kérjük, hogy nézzétek át a mellékelt éves cserkésznaptárunkat és lehetőleg igazítsátok a gyerekek programjait ehhez. Tudjuk, hogy rengeteg az alternativ program, focitól táncóráig, sieléstől múzeumlátogatásig, de a cserkészet ennél többet ad nekik: magyar nyelvű társaságot, igazi barátságokat, nagy kalandok sorozatát, felejthetetlen táborokat.

Szeretnénk megkérni minden szülőt, hogy kapcsolódjon be a a Fenntartó Szervezet munkájába munkájába. Az őrsvezetők és tisztek mind önkéntesen, saját időből és pénzből végzik munkájuk, megérdemlik a támogatást. Szükség van fuvarozásra, szervezésre, felnőtt segítségre a kirándulások, kenuzás, akadályverseny alatt. Keresünk olyan szülőket is, akik egy-egy témában tudnak segíteni: faragás, természetismeret, csillagászat, fénykepezés, kézimunka, de más jópofa ügyességi készséggel rendelkező szülőket is várunk. Aki ebben segíteni tud, keresse Mikit, Editet vagy Istvánt.

AZ OLVASÓPRÓBA FOLYTATÓDIK!

A cserkészet folyamatosan megújulva igazodik a külhoni magyar gyereknevelés változó igényeihez. A magyar olvasástudás fontosságát felismerve, a KMCsSz többéves munkával egy új, Interneten található olvasási programot dolgozott ki. Ez 2008 őszén indul el, majd 2009-től kötelező lesz minden csapatnál. Ez a rendszer a kiscserkész kortól egész a 16 éves korig, vagy azon túl is használható. A kisebbeknek segíteni kell, főleg kezdetben, amíg megtanulják, hogyan kell a rendszert használni. Csapatunkban lesz tanácsadójuk, de a legjobb tanácsadó maga a szülő. Mint mindenben, nagyon fontos a szülői bátorítás és irányítás, persze megőrízve a gyerek minél önállóbb munkáját. Ennek értelmében kérjük a cserkészszülők segítségét, támogatását! 5 különpróbában indulnak a gyerekek, ezek egyre nehezedő sorrendben Induló, Gyalogló, Futó, Vágtató és Szárnyaló nevet viselnek. Mindegyik 20 olvasmányból áll s olvasmányonként 10-10 kérdésre kell válaszolni. Sikeres befejezése után az elvégzett próba jelvényét megkapja és cserkészingedre felvarrhatja. A próba anyaga hozzáférhető a http://www.kmcssz.org lapon Olvasási különpróba címen. Otthoni olvasása, évközi elvégzése jó magyar nyelvi gyakorlást biztosit a cserkészeknek és a próbák letétele előfeltétele a zöldnyakkendős és később az örsvezetői avatásnak.

 

Tábor

Nagyon fontos, hogy a gyerekek eljussanak nyáron táborba. Ez a hab a tortán, a kis bostoni programokon túl valami nagyon nagy: az országo(ka)t átfogó cserkészegységbe tartozni, ahol többszázan énekeljük ugyanazokat a népdalokat a tábortűz körül, ismerkedünk, vetélkedünk, ötleteket cserélünk – és mély cserkészbarátságok, talán szerelmek is fonódnak…. Kérünk minden szülőt, úgy szervezze a család nyarát, hogy a gyerekek eljussanak valamelyik táborba, meglátjátok, másképp jönnek haza a gyerekek!

 

Tervezett tábor és kirándulás dátumaink 2010/11-ben


Cserkészet 101

Csapatunk neve:

Bodnár Gábor cserkészcsapat, a Külföldi Magyar CserkészSzövetség teljes tagja

Csapatunk száma:

2.sz. csapat (korábban több csapat viselte ezt a számot, melyek azóta megszűntek)

Csapatvezető:

Fogarasi Miklós cserkésztiszt

A cserkészet részei:

5-10 évesek – kiscserkész, ezen belül 9-10 cserkészapród,

10-16 éves cserkész,

16 felett regőscserkész

Mi a cserkészjel?

Köszönésünk, felemelt jobb karunk három közepső ujjával (ha sapkánk van, ahhoz emelt 3 ujj)

(a 3 ujj = Isten, embertársaink es haza iránti kötelezettségünk jele)

Milyen a cserkészjelvény?

Háromágú liliom (a tisztaság jele) rajta – csak nekünk, magyaroknak – a korona

Mi a cserkészjelszó?

Légy résen! (légy kész a fenti hármas munkára, ismerd fel milyen tettekkel segíthetsz)

Mi a cserkészköszöntés?

Jó munkát! (a cserkészet nem szórakozás, magadat építed, kemény munkával)

Milyen a cserkészkézfogás?

Bal kézzel, ez a szeretet jele, mert a bal kéz a szív felől jön (+ így a jobbal lehet közben tisztelegni)

Mi az a cserkészpróbarendszer?

A cserkészek éves tananyaga, melyből évvégén próbáznak. Az őrsvezetők óráról órára kidolgozott programja.

Részei: jellemnevelés, cserkésztudás, embertársak szolgálata, magyarságismeret, testi teljesítmény.

A 10-12 éves fiúk próbája a Táborverő próba, a 12-14 éveseké a Honfoglaló, a 14-16 éveseké az Országépítő.

A lányok hasonló korosztályos próbái: Kincskereső, Testvérkereső és Útkereső névre hallgatnak. 2009 őszétől a KMCsSz csapatai új próbarendszert vezetnek be, ami egységes fiú és lányanyagot tartalmaz és összehangolja és felújítja az anyagot.

Hogyan zajlik a cserkészfoglalkozás?

Csapatsorakozás, zászlófelvonás és a cserkészinduló eléneklése után a kiscserkészeknek rajprogram (R), majd szétválás őrsökre (4-6 gyerek) (Ö) vegül újra rajként (R) búcsúzunk, azaz R- Ö -R, a nagyoknál általában raj- és őrsi időre bontjuk szét (R-O) a foglalkozást. Végül, közösen újra sorakozva a Himnuszt elénekelve vonjuk le a zászlót.

Mi az a Szeretetkör?

Cserkészek esti búcsúja egymástól tábortűz végén, de néha foglalkozás után is használjuk. Körbenállva, kézenfogva elénekeljük a Szellő zúg távol c. éneket, majd kivánunk “Jó munkát-jó munkát – jó éjszakát”.

Mi a bostoniak csapatkiáltása?

Ki a jó? – a kiscserkész, Ki a jobb? – a nagycserkész, Ki a legjobb? – Bod-nár-Gá-bor-csa-pa-ta. Booooston, Booooston, Bos-ton, Bos-ton, Ton-Ton-Ton

BOSKOLA © 2000–2019 | XHTML 1.0-T, CSS