Notice: You are only receiving the textual content of this site, most likely because you are using an outdated web browser that does not support a technology called CSS. To also receive this site's layout and design, please upgrade to a browser that supports web standards.

Figyelem: Amennyiben csak szöveges változatát látja ennek az oldalnak, az valószínüleg azért van, mert a böngészöje nem támogatja a CSS web technológiát. Ha az oldalt a tervezett formájában kivánja látni, frissítse a böngészöjét egy olyan változatra, amelyik támogatja a web szabványokat.


Skip navigation.

IskolaA Bartók Béla Bostoni Magyar Iskola, Óvoda és Cserkészet (BOSKOLA) 2000 októberében alakult meg Boston környéki lelkes szülők öszefogásának eredményeként.

A pedagógusok, cserkészvezetők 9:45-tõl 12-ig óvodai és iskolai foglalkozások, 12:15-től 14:30-ig cserkész foglalkozások keretén belül ismertetik, fejlesztik a magyar nyelvet és kultúrát a 3-18 éves gyerekek körében. A felszabadult légkörű, baráti hangulatban zajló korosztályokra bontott óvodai, iskolai és cserkész órák alatt a gyerekek magyar nyelvű énekeket, játékokat tanulnak, elsajátítják az írás-olvasás tudományát, megismerkednek a magyar történelem fontos eseményeivel, a magyar hagyományokkal. Az iskola és a cserkészet közötti időben (12-12:30) pedig remek alkalom nyílik magyar nyelvű könyvek kölcsönzésére.

A BOSKOLA megalakulása óta  folyamatosan nő a programban résztvevő gyerekek/családok száma. Az elmúlt években 85-90 család 140-150 diákja vett rendszeresen részt a foglalkozásokon, akik kor és nyelvtudási szintjüknek megfelelően különböző csoportokban tanulnak. Az utóbbi években a korábban kísérleti jeleggel működő bölcsödei foglalkozás, valamint a felnőtt nyelvoktatás is állandó programmá nőtte ki magát.

A foglalkozásokat lelkes és képzett pedagógusok, cserkészek és szülõk vezetik társadalmi munkában. Az iskola a fenntartása érdekében minimális tandíjat kér azoktól a szülőktől, akik nem vállalnak tanítást. A hozzájárulások összege fedezi a termbérleti költségeket, és a foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzését.

Az iskolába járó gyerekek és szüleik remek közösséget alkotnak.

Ennek köszönhetõ, hogy beindult a ma már több mint 1000 kötetbõl álló magyar nyelvû Kincskeresõ Könyvtár, hogy megalkotásra került az iskola alapszabályzata, logoja és hogy sikerült a gyerekek és a szülõk számára emlékezetes programokat (Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Anyák Napja) szervezni.

A BOSKOLA nagy sikernek könyveli el, hogy azok a gyerekek, akik az iskola beindításakor csak értettek, de nem szólaltak meg magyarul, most már írnak, olvasnak és szerepelnek is az anyanyelvükön. Mindez azért olyan nagyszerű, mert az évi kb.20 másfél-két órás alkalom tulajdonképpen nem elegendő arra, hogy megfeleljen az anyanyelven való oktatás minden követelményének, mégis elérhetõ általa, hogy a gyerekekben kialakuljon egy magyar nyelvű közösséghez való tartozás igénye.


BOSKOLA © 2000–2019 | XHTML 1.0-T, CSS